sign

Zawory do butli
gazowych

Zawory typu Z6M i Z6D (rysunek nr 1, pozycja 1 i 2) stanowią wyposażenie butli gazowych (o pojemności wodnej od 0,5 do 150L) do gazów skroplonych: propano – butanu technicznego, propanu technicznego, butanu technicznego. Zawory są produkowane i sprawdzane na zgodność z normą międzynarodową i jej odpowiednikiem krajowym PN-EN ISO 15995. Oferujemy:

Zawory typu Z6MB i Z6DB (rysunek nr 1, pozycja 3 i 4) stanowią wyposażenie butli gazowych (o pojemności wodnej od 0,5 do 150L) do gazów skroplonych: propano – butanu technicznego, propanu technicznego, butanu technicznego. Zawory są produkowane i sprawdzane na zgodność z normą międzynarodową i jej odpowiednikiem krajowym PN-EN ISO 15995. Zawory Z6MB i Z6DB wyposażone są w spustowy zawór bezpieczeństwa opróżniający butlę z nadmiaru gazu w przypadku, gdy ciśnienie panujące w butli osiągnie ciśnienie nominalne bezpiecznika. Zawór bezpieczeństwa został skonstruowany zgodnie z normą PN-EN 13953.  Oferujemy:

Zawory typu Z6MF i Z6DF (rysunek nr 1, pozycja 5 i 6) stanowią wyposażenie butli do wybranych gazów chłodniczych. Zawór jest produkowany i sprawdzany na zgodność z normą międzynarodowa i jej odpowiednikiem krajowym PN-EN ISO 10297. Oferujemy:

CECHY SZCZEGÓLNE I JAKOŚCI PRODUKTÓW:

PRODUKOWANE ZAWORY ZAWIERAJĄ NASTĘPUJĄCE OZNACZENIA:

Możemy wyprodukować zawory z nazwą Państwa firmy na pokrętle – napis możliwy jest zarówno w technologii wypukłej jak i wklęsłej. Standardowo oferujemy pokrętło + / -.

Za nadzór wewnętrzny nad produkcją zaworów Z6, ocenę zgodności dostawy materiałów i komponentów, kontrolę inspekcyjną produkcji i szczelności oraz odbiór jakościowy poszczególnych partii produkcyjnych, odpowiada wewnętrzna służba inspekcyjna. Kwalifikacje pracowników wewnętrznej służby inspekcyjnej, dokumentacja dotycząca odbiorów produkcyjnych są weryfikowane 2 razy w roku przez jednostkę notyfikowaną TÜV SÜD podczas auditów nadzoru.

Certyfikat nadzoru TÜV SÜD nr 14.897.286-1 i 06.637.219.

iconCertyfikaty nadzoru TÜV SÜD : 14.897.286-1 i 06.637.219
Osoba kontaktowa

Adrian Meller
tel. +48 61 895 29 10
E-mail