sign

POLITYKA
CONFLICT MINERALS

Zgadzamy się z powszechnie przyjętą w branży zasadą, według której należy zajmować się problemami związanymi z odpowiedzialnością społeczną w całym łańcuchu dostaw. W pełni popieramy inicjatywę organizacji i firm międzynarodowych w zakresie nienabywania surowców z krajów objętymi konfliktami zbrojnymi.

Pobierz