sign

Projekty
unijne

Projekt EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Beneficjenci: 

Celem projektu jest opracowanie innowacji cyfrowej w postaci dedykowanego systemu informatycznego, stanowiącego cyfrowe odwzorowanie procesu produkcji korpusu wodomierza.

Wyrób ten, jako podstawowe urządzenie opomiarowania zużycia wody, znajduje zastosowanie w mieszkaniach, domach oraz w przemyśle. Od jakości urządzenia zależy nie tylko precyzja obliczeniowa oraz jego niezawodność, tj. prawidłowe rozliczenie przepływu wody, ale także bezpieczeństwo użytkowania wody, w tym wody pitnej.

Innowacja w projekcie – cyfrowa integracja informacji o systemie produkcyjnym z uwzględnieniem różnych technik wytwarzania, celem podejmowania bieżących decyzji operacyjnych. Powstaną nowe funkcjonalności zarządzania produkcją – przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych, możliwe będzie zintegrowane sterowanie procesem w czasie rzeczywistym i efektywne podejmowanie decyzji na potrzeby rozwiązań w układach człowiek-system, człowiek-maszyna i maszyna-system.

Proponowany w projekcie system wpisuje się w ideę cyfryzacji przemysłu. Jego funkcjonowanie będzie opierało się na analizie i podejmowaniu decyzji z zastosowaniem metod wspomagania decyzji, data mining.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Okres realizacji:  06.11.2022 – 31.12.2023
Kwota dofinansowania: 4 941 462.88 PLN

——————————————————————————————————————–

Projekt EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Tytuł projektu: Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi


Projekt realizowany w ramach umowy konsorcjum przez:

• Politechnika Poznańska, Poznań – Lider

• Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

• Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o., Rabowice

• Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań


Realizowany projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie stopniowego wycofywania mosiądzów ołowiowych przez producentów wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną. W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja, podstawy i założenia techniczne bezodpadowego kucia elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi. Prace rozwojowe będą związane z wykonaniem adaptacji prasy mechanicznej na potrzeby stanowiska badawczego do analizy procesu kucia bezodpadowego elementów z nowych stopów w warunkach przemysłowych.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 3 257 968,43 pln