sign

Projekty
unijne

Projekt EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Tytuł projektu: Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi


Projekt realizowany w ramach umowy konsorcjum przez:

• Politechnika Poznańska, Poznań – Lider

• Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

• Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o., Rabowice

• Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań


Realizowany projekt jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie stopniowego wycofywania mosiądzów ołowiowych przez producentów wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną. W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja, podstawy i założenia techniczne bezodpadowego kucia elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi. Prace rozwojowe będą związane z wykonaniem adaptacji prasy mechanicznej na potrzeby stanowiska badawczego do analizy procesu kucia bezodpadowego elementów z nowych stopów w warunkach przemysłowych.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 3 257 968,43 pln