sign

Polityka
zarządzania środowiskiem

Prowadzimy politykę ukierunkowaną na ochronę środowiska. Dbamy o ekologię poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami, energią, wodą i papierem. Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań w zakresie ochrony środowiska, dotyczących prowadzonej przez nas działalności oraz ciągłego doskonalenia działań w tej dziedzinie.

Pobierz