sign

Otoczenie
społeczne

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej i ekonomicznej. Zdajemy sobie sprawę, że działamy w określonym otoczeniu i jak ważne jest utrzymywanie dobrych relacji z klientami, z pracownikami, dostawcami i społecznością lokalną. Dlatego w miarę możliwości udzielamy wsparcia tym, którzy tego potrzebują.

Wsparcie lokalnej społeczności

Nasza firma od wielu lat angażuje się w działania wspierające lokalne inicjatywy, które często bez dodatkowych środków finansowych nie mogłyby funkcjonować na szeroką skalę. Aktywnie wspieramy wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, takie jak np. Dni Swarzędza. Wraz z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną organizujemy regionalne eliminacje do ogólnopolskich konkursów: Turnieju Maszyn Wiatrowych i Turnieju Maszyn Wodnych dla uczniów szkół podstawowych.

Objęliśmy patronatem amatorską drużynę piłkarską FAS KS FAŁKOWO. Wspierana przez nas drużyna odnosi sukcesy, obecnie awansowała do A- klasy, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

Pracownicy

Od początku swojej działalności dążyliśmy do zbudowania silnego zespołu Pracowników. Siła naszej firmy tkwi w wykwalifikowanej kadrze i w przyjaznej atmosferze pracy. Wielu spośród nas to Pracownicy z wieloletnim stażem. Wielu to kolejne pokolenia zasłużonych Pracowników. Razem tworzymy dynamiczny zespół osób ukierunkowanych na wspólny cel, jakim jest sukces firmy.

Zwracamy szczególną uwagę na organizację stanowisk pracy pod kątem minimalizacji jej wpływu na możliwość występowania zagrożeń, stosując nowoczesne urządzenia i zautomatyzowane linie technologiczne z uwzględnieniem zasad ergonomii oraz stosowania bezpiecznych dla pracowników materiałów. Dodatkowo, inwestycje w park maszynowy skierowane są na urządzenia, których wydajność jest na wysokim poziomie, co również umożliwia realizację pracy przy mniejszym lub tym samym obciążeniu dla pracownika.

Organizujemy letnie spotkania integracyjne dla pracowników naszej firmy i ich rodzin, podczas których umożliwiamy zwiedzanie zakładu.

Ochrona środowiska

W ramach naszej działalności dużą wagę przywiązujemy do zagadnień ochrony środowiska. Dbamy o ekologię poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami, energią, wodą i papierem. Na bieżąco prowadzimy i stale doskonalimy działania mające związek z :

Podejmujemy działania zmierzające do optymalizacji procesów technologicznych, w celu zwiększenia wydajności przy jednoczesnym mniejszym oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto na terenie naszej firmy zastosowano takie rozwiązania jak: