Zarząd

Prezes Zarządu
(Dyrektor Naczelny)Grzegorz Meller

Zastępca
Prezesa ZarząduArtur Meller

Członek ZarząduPierluigi Taddei

Prokurenci

Daria Meller
Sylwia Andrzejczak