sign

Kontakt

Kierownik
Działu Handlu
i Zaopatrzenia

Kierownik Działu
Technicznego Przygotowania
Produkcji

Kierownik
Kontroli
Jakości

Szef
Utrzymania
Ruchu

Główny Specjalista
ds. handlu i marketingu /
Pełnomocnik Dyrektora
ds. Systemu Zarządzania
Jakością

Specjalista
ds. zaopatrzenia

Specjalista
ds. BHP i ekologii

Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS 0000068533

Kapitał Zakładowy 3.600.000,00 zł

NIP: 777-26-31-425; REGON: 634215416

BDO: 000080002

Fabryka Armatur
„Swarzędz” sp. z o.o.

icon

Rabowice, ul. Świerkowa 27 62-020 Swarzędz

icon

52o22′ 39.07″N, 17o06′ 35.92″E