Certyfikaty produktowe

Poza Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015, posiadamy również wymagane przepisami prawa certyfikaty produktowe.

Wszystkie zawory gazowe, zgodnie z przepisami i wymaganiami dotyczącymi transportowych urządzeń ciśnieniowych, posiadają znak bezpieczeństwa „Π” nr 1017, który potwierdza spełnienie wymagań norm EN ISO 15995:2010, EN 13953:2015, EN ISO 10297:2014 / A1:2017 oraz Dyrektywy 2010/35/EU i przepisów ADR / RID. Certyfikacja została przeprowadzona przez firmę TÜV SÜD z Republiki Czeskiej.


Za nadzór wewnętrzny nad produkcją zaworów Z6, ocenę zgodności dostawy materiałów i komponentów, kontrolę inspekcyjną produkcji i szczelności oraz odbiór jakościowy poszczególnych partii produkcyjnych, odpowiada wewnętrzna służba inspekcyjna. Kwalifikacje pracowników wewnętrznej służby inspekcyjnej oraz dokumentacja dotycząca odbiorów produkcyjnych są weryfikowane 2 razy w roku przez jednostkę notyfikowaną TÜV SÜD podczas auditów nadzoru.

Certyfikat nadzoru TÜV SÜD nr 14.897.286-1 i 06.637.219.