Certyfikaty produktowe

Poza Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015, posiadamy również wymagane przepisami prawa certyfikaty produktowe.

Z końcem 2012 roku zmianie uległy przepisy dotyczące transportowych urządzeń ciśnieniowych. Poniżej prezentujemy certyfikaty na zgodność z normą EN13153. Wszystkie zawory posiadają znak bezpieczeństwa „Π” nr 1017, który potwierdza spełnienie wymagań norm EN 13153:2001 i EN ISO 15995:2010 oraz Dyrektywy 2010/35/EU i przepisów ADR / RID. Certyfikacja została przeprowadzona i jest dwa razy w roku nadzorowana przez firmę TUV SUD z Republiki Czeskiej.