sign

Rodo

Klauzula
informacyjna

Na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 – niniejszym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o., ul. Świerkowa 27, Rabowice, 62-020 Swarzędz, NIP: 777-26-31-425, zwana dalej „Administratorem”

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

  1. zawartą umową w celu jej realizacji (w tym wszelkie rodzaje i kanały kontaktu ustalone w wyniku rozmów i zapisów umownych),
  2. prowadzoną rekrutacją lub przyszłymi procesami rekrutacyjnymi (o ile wyrażono na to zgodę – jeśli Administrator jej wymaga),
  3. przygotowaniem oferty handlowej będącej odpowiedzią na zapytanie ofertowe w formie pisemnej
    lub ustnej.

W przypadku pytań lub żądań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt:

  1. listownie na adres: Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o., ul. Świerkowa 27, Rabowice, 62-020 Swarzędz z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych,
  2. elektronicznie na adres: odo@fa-swarzedz.com.pl