Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości naszej firmy zakłada ciągły rozwój i doskonalenie oferowanych wyrobów oraz świadczonych usług.

Politykę tę realizujemy poprzez działania w ramach wdrożonego i doskonalonego systemu zarządzania zgodnego z wymogami normy ISO 9001:2015, przy równoczesnym zaangażowaniu wszystkich pracowników.

Nadrzędnym celem Spółki jest osiąganie dodatniego wyniku finansowego, umożliwiającego wszechstronny rozwój Firmy, z produkcji wysokiej jakości wyrobów i świadczonych usług, spełniających wszystkie wymagania Klientów.

Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności z poszanowaniem norm i przepisów prawa (w tym w zakresie ochrony środowiska i bhp) oraz zasad etycznych a także do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Nasze cele zamierzamy osiągać poprzez:

Dyrektor zapewni środki niezbędne do realizacji Polityki Jakości i prawidłowego działania systemu zarządzania jakością oraz stworzy takie warunki, aby wszyscy pracownicy mogli w pełni angażować się w osiąganie celów organizacji.

Wydanie z dnia 2 października 2023 r.

Pobierz