sign

PROJEKTOWANIE, ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG

Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania nowego projektu.


Proces projektowania i rozwoju wyrobów oraz usług jest prowadzony zgodnie ze standardami normy PN-EN ISO 9001.

Do planowania i nadzoru nad każdym etapem procesu wykorzystujemy autorski system komputerowy do zarządzania całym obszarem przygotowania produkcji (projekty, zapytania ofertowe, dokumentacja techniczna, gospodarka narzędzio-wa), dzięki któremu wszystkie istotne informacje techniczne są zintegrowane, aktualne i dostępne.


Dzięki połączeniu w dziale Technicznego Przygotowania Produkcji wiedzy i doświadczenia specjalistów z dziedzin kon-strukcji, technologii, programowania aplikacji oraz maszyn CNC, a także robotyzacji i logistyki jesteśmy w stanie efektywnie realizować dla naszych klientów bardzo złożone projekty wymagające kompleksowego podejścia technicznego.


Zapewniamy silne wsparcie na całym etapie wdrażania nowego wyrobu – zaczynając od analizy zapytania ofertowego, poprzez przygotowanie dokumentacji i narzędzi do obróbki, a kończąc na realizacji wzorów próbnych i rozpoczęciu produkcji seryjnej.