sign

KUCIE MATRYCOWE

Specjalizujemy się w kuciu matrycowym stali, mosiądzu i brązu

Specjalizujemy się w kuciu matrycowym stali, mosiądzu i brązu. Posiadamy możliwość kucia bezodpadowego, dzięki któremu podnosimy walory estetyczne odkuwek eliminując ślady operacji związanych z usunięciem wypływki technolo-gicznej oraz poprawiamy konkurencyjność wyrobów.

Dzięki szerokiej gamie pras mechanicznych, mimośrodowych o nacisku od 200 T do 1000 T oraz specjalnych przyrządów umożliwiających rdzeniowanie odkuwek, mamy możliwość kucia zróżnicowanych kształtów i precyzyjnego dopasowania naddatków technologicznych dla obróbki skrawaniem.

Dodatkowo dysponujemy także bardzo nowoczesnymi i  zautomatyzowanymi prasami hydraulicznymi o nacisku do 350 T, dedykowanymi do wykonania bardzo dużych serii pro-dukcyjnych, które umożliwiają wykonanie odkuwek przekra-czających możliwości techniczne pras mechanicznych.


Naszym dodatkowym atutem jest wdrożenie w ramach projek-tu unijnego technologii kucia bezodpadowego z bezołowio-wych stopów miedzi, umożliwiającej nam oferowanie naszym klientom wyrobów z tzw. mosiądzów ekologicznych.

Odkuwki możemy dostarczać w stanie surowym – zapew-niając przy tym wysoką jakość powierzchni oraz w stanie po oczyszczeniu (śrutowaniu), a także na życzenie klienta po po-lerowaniu czy po trawieniu.

Osoba kontaktowa

Adrian Meller
tel. +48 61 895 29 10
E-mail