Aktualności

Aktualności

22.03.2024

ISO 14001

Z przyjemnością ogłaszamy, że zakończyliśmy procedurę wdrażania systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN EN ISO 14001:2015 i pomyślnie przeszliśmy audyt certyfikujący. Prace związane z przygotowaniem organizacji trwały przez ostatnie 6 miesięcy pod nadzorem zespołu, w skład którego wchodzili reprezentanci Wydziału Produkcyjnego, Działu Technicznego Przygotowania Produkcji, Działu Utrzymania Ruchu, Działu Handlu i Zaopatrzenia pod pod przewodnictwem Specjalisty ds. BHP i ekologii.

Od wielu lat prowadzimy politykę ukierunkowaną na ochronę środowiska. Dbamy o ekologię poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami, energią, wodą i papierem. Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań w zakresie ochrony środowiska, dotyczących prowadzonej przez nas działalności oraz ciągłego doskonalenia działań w tej dziedzinie.