sign

Polityka BHP
i ochrony środowiska

Prowadzimy politykę ukierunkowaną na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy. Dbamy o ekologię poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami, energią, wodą i papierem. Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań w zakresie bhp i ochrony środowiska, dotyczących prowadzonej przez nas działalności oraz ciągłego doskonalenia działań w tych dziedzinach.

Pobierz