Zarządzanie jakością

W roku 2008 wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 i po pozytywnym przejściu auditu certyfikującego, otrzymaliśmy pierwszy certyfikat z Firmy DEKRA CERTIFICATION.

System ten, obecnie zgodny z normą ISO 9001:2015, jest przez cały czas należycie utrzymywany, co zostało potwierdzone w trakcie ostatniego auditu recertyfikacyjnego, przeprowadzonego w czerwcu 2021 r.

Poniżej prezentujemy certyfikat z ważnością od  28.06.2021 do 24.06.2024. Został on zarejestrowany pod numerem 000621148.

Najwyższe Kierownictwo FA SWARZĘDZ potwierdza, że System Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015 jest utrzymywany i odpowiednio nadzorowany.